Projekty europejskie

FACEBOOK

Czytaj więcej

Linie tramwajowe dzienne:

1 2 5 8 53

Linie autobusowe dzienne:

0C33C61

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37   39
40 41 42 44 45 46 0 C IK EA
53

Linie nocne: autobusowe i tramwajowe

01 02 03 05 1N 3N    

 

alt

 

I CEL STRATEGICZNY PROJEKTU

Intensyfikacja udziału przyjaznego środowisku zintegrowanego transportu publicznego w obsłudze mieszkańców aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

II CEL GŁÓWNY PROJEKTU Wzrost konkurencyjności i efektywności funkcjonowania komunikacji pasażerskiej poprzez ścisłą integrację toruńskiego zbiorowego transportu publicznego i transportu kolejowego, gwarantującą szybkość przemieszczania się mieszkańców obszaru metropolitalnego.

III ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH PROJEKTU

W ramach BiT-City realizowanych będzie 5 projektów:

Strona projektu: www.bitcity.torun.pl

1. „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City"

Beneficjent: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

2. „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”

 

Beneficjent: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

3. Budowa wiaduktów i przystanków dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City”

Beneficjent: Miasto Bydgoszczy

 

4. „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej"Bydgoszcz

Wschód" w Bydgoszczy”

Beneficjent: Tramwaj Fordon Sp. z o.o.

 

5. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City”

Beneficjent: Gmina Miasta Toruń

 

I CEL STRATEGICZNY PROJEKTU

 

Intensyfikacja udziału przyjaznego środowisku zintegrowanego transportu publicznego w obsłudze mieszkańców aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

 

II CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

Wzrost konkurencyjności i efektywności funkcjonowania komunikacji pasażerskiej poprzez ścisłą integrację toruńskiego zbiorowego transportu publicznego i transportu kolejowego, gwarantującą szybkość przemieszczania się mieszkańców obszaru metropolitalnego.

 

III ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH PROJEKTU

 

A) Przez Gminę Miasta Toruń:

 

1. Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. Al. 18-stego Stycznia) do Alei Solidarności, poprawiająca dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku.

2. Poprawa dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez budowę i przebudowę przystanków tramwajowych dla potrzeb obsługi taboru niskopodłogowego oraz poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego.

3. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej.

4. Modernizacja systemu sterowania linii średnicowej dostosowanej do taboru niskopodłogowego.

5. Powiązania wybranych obszarów miasta z Koleją Metropolitalną BiT-City poprzez budowę linii tramwajowych.

6. Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT-City.

7. Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny – poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności.

 

B) Przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o. o. :

 

8. Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego.

 

IV OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU

 

- wzrost znaczenia Torunia jako ważnego węzła komunikacyjnego obszaru metropolitalnego,

- poprawa sprawności funkcjonowania transportu tramwajowego,

- zwiększenie liczby pasażerów komunikacji tramwajowej,

- umożliwienie korzystania z komunikacji zbiorowej osobom o ograniczonej możliwości poruszania się,

- wzrost poczucia bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej

- skrócenie czasu podróży pasażerów,

- zwiększenie stopnia integracji różnych form komunikacji pasażerskiej,

- stworzenie systemu komunikacji tramwajowej dostępnej dla osób niepełnosprawnych,

- ograniczenie negatywnego oddziaływania układu komunikacji tramwajowej na miejskie otoczenie,

- dostosowanie taboru tramwajowego do potrzeb wybudowanych i zmodernizowanych linii tramwajowych oraz potrzeb i oczekiwań pasażerów,

- wzrost niezawodności funkcjonowania linii tramwajowych poprzez modernizację i wymianę trakcji,

- poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego drogowego i tramwajowego,

- zmniejszenie ruchu drogowego poprzez przejecie podróżnych z indywidualnego transportu drogowego,

- ograniczenie liczby wypadków w ruchu drogowym,

- wzrost prędkości komunikacyjnej tramwajów na obszarze miasta.

 

Oprócz projektu: „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City” Gmina Miasta Toruń będzie podmiotem upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w projekcie: „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”, w którym beneficjentem jest Samorząd Województwoa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Rozkład jazdy

Linie tramwajowe dzienne:

1 2 5 8

Linie autobusowe dzienne:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37   39
40 41 42 44 45 46 0 C IK EA
53

Linie nocne: autobusowe i tramwajowe

01 02 03 05 1N 3N    

Parking autobusy

Mobilny rozkład

Planer podróży

Dane teleadresowe

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721 kapitał zakładowy 54.753.000,00 zł opłacony w całości Regon: 341227892

NIP: 8790177233

Zamawianie usług

Dział Sprzedaży

ul. Legionów 220,
87-100 Toruń,
56 612-18-05
783 898 988
690 486 721

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy

ul. Sienkiewicza 24/26,

87-100 Toruń,
tel. 56 612-18-15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o rzeczach pozostawionych w środkach

transportu MZK  w Toruniu

tel. 56 612-18-41

Informacja o cenach biletów

uprawnieniach do przejazdów

Kasy biletowe

ul. Sienkiewicza 24/26

tel. 56 612-18-41